KözTér

Hasonló cikkek

Keszthely és a jellegtelenítés áramlatai – Dr. Tóth Gergely írása

Keszthely és a jellegtelenítés áramlatai – Dr. Tóth Gergely írása ...
Tovább →

Gondolatok Keszthely Balaton-part kapcsán – Ráczné Páldy Eszter

Gondolatok Keszthely Balaton-part kapcsán – Ráczné Páldy Eszter “Ennek a ...
Tovább →

“Van ez a fejlesztési micsoda” – Németh Áron Csaba írása

“Van ez a fejlesztési micsoda” – Németh Áron Csaba írása ...
Tovább →

Jankovics Tibor építész levele Keszthely Város Polgármesterének

A tervezett Balaton-parti fejlesztési programmal kapcsolatban

Előzmények

  • Nagy Bálint, Keszthely Város Polgármestere néhány héttel ezelőtt felhívással fordult a város lakossághoz és civil szervezeteihez, kérve hozzászólásaikat, javaslataikat a tervezett Balaton-parti fejlesztésekkel kapcsolatban.
  • Előzmény: 2020. szeptemberében a Magyar Művészeti Akadémia pályázatot írt ki fiatal (40 év alatti) építészek számára Keszthely Balaton-partja fejlesztési koncepciójának kialakítására.
  • Egyesületünk helyt kíván adni azon szakmai együttműködő partnereinek, akik a Polgármester Úr felhívására megfogalmazták javaslataikat.
  • Elsőként Jankovics Tibor írását, Polgármester Úrnak címzett levelét közöljük a szerző hozzájárulásával, változatlan formában.
Jankovics Tibor építész

Jankovics Tibor DLA
építész
Budapest, 1944. október 10. - Keszthelyen él
Az MMA rendes tagja (2017) - Építőművészeti Tagozat
Díjak: Ybl Miklós-díj (1993), Prima díj (2009)

Tisztelt Polgármester Úr!

Ahogy az Ön előtt is ismeretes, a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére és Keszthely Önkormányzatának egyetértésével “KESZTHELY BALATONI KÖZPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE 2020” címmel kiírásra és lebonyolításra került egy építészeti ötletpályázat. A bíráló bizottság eredményesnek nyilvánította a pályázatot és a szöveges értékeléssel együtt a város döntéshozói számára közzé tette a fejlesztésre vonatkozó szakmai ajánlásait, támpontjait.
Tekintettel arra, hogy a fejlesztésnek szükségszerűen nagyobb területre kell kiterjednie, mint amire a pályázat vonatkozott, a bíráló bizottság az ajánlás néhány pontjában (lásd 2. 3. 9. bekezdések) a pályázat által érintett területen kívüli, de azzal elválaszthatatlanul összefüggő kérdés fontosságára felhívta a döntéshozók figyelmét. Kettőt emelek ki közülük.

1. Szakmai evidenciának tekinthető állítás, miszerint csak egy olyan,
komplex szemlélettel történő fejlesztés lehet eredményes, mely a strand és a futballpálya zónájában szándékolt beavatkozással összefüggésben a vasúti pályaudvar, a buszpályaudvar és a VOLÁN-telep környezetének rendezésre is – akár több ütemben megvalósítható – koherens megoldást javasol. A fentiek szerint kibővített terület tervezése csak gondos építészeti-, közlekedéstervezői-, közműtervezői- és tájépítészeti közreműködéssel végezhető el szakszerűen.
(Ismereteim szerint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Doktori Iskolája több építészeti
tanulmányt készítve vizsgálja a kibővített terület fejlesztési lehetőségét.)

2. A Hullám Szálló és a Balaton Szálló történeti együttesét műemléki értékei és a múltban betöltött szerepe a Balatoni Központ meghatározó
elemévé teszik. Korábbi vizsgálatokra alapozva megállapítható, hogy a két védett épület csak nagyon korlátozottan lenne alkalmas rentábilisan működő szálloda számára. Ugyanakkor kifejezetten alkalmasak olyan szükséges funkciók befogadására, melyeket egyébként új építményekben kellene megvalósítani további zöld területek feláldozásával.Első lépésben — a fejlesztés végleges koncepciójának kialakításáig terjedő időszakra — célszerű lenne változtatási tilalmat elrendelni az érintett területen.

Ezt követően a fejlesztés részeként kellene kezelni a két védett épület célirányos hasznosítását. (Feltehetően nem elkerülhető a Hullám Szálló és a Balaton Szálló tulajdonjogának megszerzése.)

Tisztelt Polgármester Úr!

A témával kapcsolatos korábbi egyeztetések során felmerült a pályázat lezárását követő konzultációk (műhelybeszélgetések) szükségessége.
Mivel az előírások tíz főben korlátozzák az összejövetelek létszámát, melyen javaslatom szerint a döntéshozók mellett az MMA Építőművészeti Tagozata két fővel, a BME Doktori Iskolája egy fővel és két -három keszthelyi építész működhetne közre.
Információm szerint a konzultáció rövid időn belül létrejöhetne, amennyiben azt a fejlesztési program kialakításához hasznosnak ítélnék a döntéshozók. A konzultáció/k megszervezését illetően felajánlom a közreműködésemet.

Tisztelettel:

Jankovics Tibor

Keszthely, 2021. 02. 08.

Hasonló cikkek

Keszthely és a jellegtelenítés áramlatai – Dr. Tóth Gergely írása

Keszthely és a jellegtelenítés áramlatai – Dr. Tóth Gergely írása ...
Tovább →

Gondolatok Keszthely Balaton-part kapcsán – Ráczné Páldy Eszter

Gondolatok Keszthely Balaton-part kapcsán – Ráczné Páldy Eszter “Ennek a ...
Tovább →

“Van ez a fejlesztési micsoda” – Németh Áron Csaba írása

“Van ez a fejlesztési micsoda” – Németh Áron Csaba írása ...
Tovább →

Kapcsolat:

Kapcsolati